Inspectieplicht bij import van (natuur)steenproducten uit China

Voor verpakkingshout in zendingen van (natuur)steenproducten uit China wordt geldt sinds april 2013 een inspectieplicht bij import.

Deze inspectieplicht is in april 2015 met twee jaar verlengd en tevens uitgebreid. De inspectieplicht gaat ook gelden voor verpakkingshout in zendingen van leisteen, keramiek en staal. Details over welke producten het precies betreft en welke inspectiepercentages gelden staan in het document 'Steen-en staalproducten en inspectiepercentages' (pdf, 19 kB).

Dit betekent dat de importeur de import bij de NVWA moet aanmelden via het systeem CLIENT Import. Een inspecteur van de NVWA zal de zending inspecteren. Deze inspectie vindt plaats op een locatie die aan enkele voorwaarden moet voldoen, een zgn. erkende inspectielocatie. Als alles in orde is wordt de zending vrijgegeven. Als de zending wordt afgekeurd, moet deze in quarantaine worden geplaatst en volgen maatregelen. De inspectie brengt kosten met zich mee voor de importeurden staan in het document 'Steen-en staalproducten en inspectiepercentages' (pdf, 19 kB).

Meer informatie over importeisen verpakkingshout uit China.

Meer informatie is te vinden op www.nvwa.nl/verpakkingshout.

Per 1 september 2013 is het inspectiepercentage voor de productgroepen 6801 en 6802 verhoogd van 15% naar 50%. Ook het tarief gaat daarmee omhoog. Zie website NVWA met onderaan de pagina bij 'Meer informatie' het document ‘Update importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten met herkomst China’ voor meer informatie. Hierin ook details inzake verlegging naar andere lidstaten.