Spanje (ES)

Eisen

Spanje is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

Dit zijn de bedrijven in Spanje die door de NVWA erkend zijn.

De vermelde afkortingen in het document betekenen het volgende:

AS: Houtzagerij
FB: producent
RE: reparateur
HT: warmtebehandeling kamer

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.