Portugal (PT)

Eisen

De Europese Unie (EU) heeft maatregelen opgelegd aan derde landen conform ISPM 15. Met ingang van 1 maart 2005 moet verpakkingshout aan de eisen conform ISPM 15 voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in EU.

Uitzondering: Portugal
ISPM 15 is niet van toepassing voor verkeer binnen de Europese Unie; vanaf 1 januari 2010 geldt deze eis wel voor verpakkingshout van naaldhout dat Portugal verlaat.
Het dringende advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is om ook het verpakkingshout bij import naar Portugal te behandelen en markeren conform ISPM 15.

Geregistreerden

Een overzicht van de bedrijven die in Portugal geregistreerd zijn treft u hier aan:

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=23555&generico=5002931&cboui=5002931

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.