Denemarken

Eisen

Denemarken is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

De bedrijven die in Denemarken door de NVWA worden erkend, zijn terug te vinden op de website: http://naturerhverv.dk/virksomheder/traeemballage/godkendte-virksomheder/#c9268
Kies dan voor 'Godkendte Dnske virksomheder' (pdf)

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.