Aanmelden

Ondernemingen die geregistreerd zijn, bieden de garantie dat de houten verpakkingen voldoen aan de eisen van ISPM 15. Daarmee is probleemloos transport wereldwijd verzekerd.

De eisen waaraan een bedrijf moet voldoen voor registratie bij SMHV zijn vastgelegd in het Handboek SMHV.

Een bedrijf kan zich rechtstreeks aanmelden bij een van de drie Certificatie-Instellingen (CI's) waarmee SMHV een overeenkomst heeft gesloten.
Alledrie de CI's zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Nadat de CI een bedrijf middels een audit heeft goedgekeurd, wordt dit bedrijf door de CI aangemeld bij SMHV. Hier wordt de verdere registratie afgehandeld.